Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Đồng chiều- Trương Đình Phượng


Đồng chiều
ĐỒNG CHIỀU

Xao xác gió
Đồng chiều
Liêu xiêu dáng mẹ
Lưng còng cõng mấy mươi năm
Thăng trầm...

           Chân trần
           trầy trật bám bùn trơn
           Đôi tay guộc gầy miệt mài 

                   ươm mầm giấc mơ con...

Xao xác gió
Đồng chiều
Tóc rối
những sợi buồn xâu tháng năm tần tảo...
Thời gian lăn qua từng nếp áo
Thắp sáng niềm tin...

           Xao xác đồng chiều
           Cánh chim thảng thốt
           Buông nỗi niềm vào cõi hư vô...
           ngậm ngùi mẹ dõi bóng ngày rơi !!!

xao xác gió
Đồng chiều
vành nón tơi đong đếm kiếp người...

         Trương Đình Phượng
------------------------------------------------------

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: