Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Cuối cùng- Thụy Du

CUỐI CÙNG
Cuối cùng ai cũng phải đi.
Sinh từ cát bụi, sợ chi ngày về
Xác thân chỉ một tư hề
Chút hơi còn lại, ước thề chi đau
Ly bôi chẳng đợi kiếp sau.
Luân hồi nếu có, cỏ lau riêng mình.
Trần gian lỡ kiếp ảo hình.
Âm ty xin chớ chùng chình tiếc thương.

Chung nào dốc cạn tiêu tương.
Tiếc hồng tâm lạc, tơ vương luỵ phiền.
Riêng mình dạo chốn cửu tuyền.
Lâng lâng hồn nhẹ về miền hư vô.
Thiên thu tìm lấy ngây ngô
Chẳng phiền, chẳng luỵ, chẳng tô chét mình.
Rong chơi ngày tháng yên bình.
Giận hờn xoá hết, tình càng không nên.

Thuyền giong biển lớn mông mênh.
Tìm vui cùng sóng lênh đênh ngàn trùng.
Vượt qua nghiệt ngã bão bùng.
Hồn qua thiên cửu tựa tùng sơn lâm.
Tình ai mấy được trăm năm ?
Đời ai mấy được nghìn năm bạc đầu ?
Cuối cùng ai cũng qua cầu.
Mộ phần cỏ úa, lệ sầu làm chi ?

Tựu rồi có lúc biệt ly
Sinh sinh, hoá hoá tiếc chi hồng trần.
Đi... là xoá hết nợ nần.
Xin người thôi nhé, nào cần dối gian.
                      Thụy Du

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: