Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Thực, mơ


THỰC, MƠ…?

Tiệc mời tiễn hạ đầy trăng
Rượu ngon thơ hứng Nàng Hằng đối thơ
Say tiên - thơ - rượu... ngu ngơ
Thực... mơ... chẳng biết, mù mờ say chi?

Ba vòng chuẩn gợi sân si
Bớt, thêm dù chỉ nửa li – thiếu, thừa
Nàng cười như đã… như chưa…
Đường cong lượn đến góc lừa chơi vơi

Yếm đào trễ nải buông lơi
Môi ngoan nửa ghẹo nửa mời thi nhân
Niệm chung thủy nhốt si sân
Tôi rào lòng chặn dục trần trào sôi…

Hạ đi về phía không tôi
Hằng Nga bịn rịn về trời với trăng
Rượu phê, thơ ngọt... cùng Hằng
Thực, mơ cũng thỏa cầm bằng cuộc vui… !

Tháng 8/2018
Xuân Môn
click comment
0 comments
       icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Yếm đào trễ nải buông lơi Môi ngoan nửa ghẹo nửa mời thi nhân Niệm chung thủy nhốt si sân Tôi rào lòng chặn dục trần trào sôi… Thực, mơ...?- Xuân Môn 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-08-12T11:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: