Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Tiễn bạn!-


TIỄN BẠN!*

Biết mình nay tuổi đu dây
Vẫn “chê” hương đất mỗi ngày thêm thơm
Giận ai dỗi rượu hờn cơm
Bạn “đi” vội bỏ tụi “bờm” trường xưa

Nhớ thời chung “giấc mơ trưa”
Sinh viên quên ý niệm: Thừa, đủ, thôi
Đói ăn - sĩ diện: Dành ngôi
Vét xoong chảy máu cạo nồi quằn đau

Đành rằng “ngày ấy” trước sau…
Nại Hà sao sớm qua cầu hưởng dương
Bơ vơ con dại ai thương
Vợ đau gãy gánh ngang đường cậy ai

Bạn bè: Giờ, mốt như mai
Tính chi ngày ngắn tháng dài nghĩa chi
Buông đời an phận bạn đi
Khổ người ở nắm những gì người buông

Đời người nghe thoảng tiếng chuông
Có ngân dài vẫn nốt buồn về sau
Tiễn người đi bỏ thương đau
Tử - sinh cách mấy nhịp cầu thời gian… !

Tháng 11/2017
Xuân Môn

P/s: Cảm tác khi tiễn đưa người bạn học về nơi an nghỉ cuối cùng ở tuổi hưởng dương (58 tuổi)
click comment
0 comments
       icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Tiễn bạn. .Đời người nghe thoảng tiếng chuông Có ngân dài vẫn nốt buồn về sau Tiễn người đi bỏ thương đau Tử - sinh cách mấy nhịp cầu thời gian… ! Tiễn bạn!- Xuân Môn 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-06-09T11:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click kéo thanh trượt để tùy chọn comments G+ hoặc Facebook nhé, Thanks!
Google Comments:
Không có nhận xét nào: