Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Chiều trên sông Ông Đốc-


CHIỀU TRÊN SÔNG ÔNG ĐỐC

Chiều buông thả trên dòng sông Ông Đốc
Tiếng hò rơi, lấp lóa lục bình trôi
Đâu bến đợi mà lững lờ cô độc
Miết dòng đi, còn khắc khoải dặm bồi

Nước triều lớn, nghịch lèn qua thị trấn
Chợt duềnh ngang, như lưu luyến Phong Điền
Nhớ dáng em chèo ngược dòng dấu lẫn
Chiếc xuồng con, lệch nước, đổ trôi nghiêng

Anh khách lạ, mê tiếng hò líu quíu
Đăm đắm xa trong vắt, sắc chiều rơi
Tàu ngược nước, đánh sóng chao, lạc điệu
Rối chèo khua - bát, cậy (*), nhịp buông lơi

Vin chặt be xuồng ngọt ngay, em liếc
Dọc tàu đò, để bất chợt gặp anh
Ơi cô bé ..., sao đắn đo, thầm tiếc
Khúc hồi quang, thấp thoáng một chiều xanh ...

                 Lê Thanh Hùng
         (Bắc Bình, Bình Thuận)

_____________
(*) Bát, cậy: Bên phải, bên trái
click comment
0 comments
       icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Chiều buông thả trên dòng sông Ông Đốc Tiếng hò rơi, lấp lóa lục bình trôi Đâu bến đợi mà lững lờ cô độc Chiều trên sông Ông Đốc- Lê Thanh Hùng 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-05-24T05:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: