Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Cổ ngữ- Bùi Bỗng Nhiên

CỔ NGỮ

Thà làm tên ẩn sĩ
Trong cổ tự cầu kinh
Lá bồ đề rơi rụng
Trôi theo dòng nước xanh...

Thà làm con sói dữ
Đứng tru gào ánh trăng
Thèm rượu ngon gái đẹp
Thèm giá lạnh sương giăng...

Thà làm con dế cỏ
Tàn khuya gáy một mình
Sơn hà thu nhỏ lại
Gối mộng một cung đình...

Thà làm cây hoa dại
Đứng bên thềm liêu trai
Nghìn thu qua mấy cuộc
Rượu nhạt với lâu đài...

Thà làm ta mấy độ
Nghiêng đổ cơ đồ say
Hồng hoang kia vẫy gọi
Trần gian xoã mặt mày...

     bùi bỗng nhiên
Cổ ngữ

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: