Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Xin đừng nhắc lại ngày xưa- Lệ Hoa Trần

Xin đừng nhắc lại ngày xưa


XIN ĐỪNG NHẮC LẠI NGÀY XƯA

Tôi giờ già quắt, già queo
Nhắc chi cái thuở bồng đèo xa xôi
Khơi chi, lũ trẻ chúng cười
Âm, dương còn cách năm mười lóng tay
Đứng, ngồi còn phải dìu vai
Chưa đi đã mỏi, nhìn ngày ngỡ đêm
Còn gì đâu nữa "Gọi tên"
Người xưa, người xửa hãy quên cho rồi

Còn người tóc bạc, da mồi
Cháu con đầy đống, tuổi đời dâng cao
Nay bệnh, mai ốm, kia đau
Xa trời, gần đất ngày nào chẳng hay
Hãy yên cái phận già này
Xin đừng khơi lại cái ngày đón đưa
Xin đừng gợi lại gió, mưa
Xin đừng nhắc lại người xưa. Xin đừng...

Lệ Hoa Trần (30- 12- 2017)

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: