Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Phường bát âm


PHƯỜNG BÁT ÂM
.
Tâm tà ma
Khoác áo cà sa
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo.
.
Mực chưa ráo
Đã trở giáo
Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.
.
Đạo chẳng còn
Đời chẳng trọn
Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!


Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

click comment
0 comments
        icon edit

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội. Đạo chẳng còn Đời chẳng trọn Phường bát âm- Đặng Xuân Xuyến 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2017-09-18T11:00:00+07:00
Phường bát âm- Đặng Xuân Xuyến
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian

Phường bát âm- Đặng Xuân Xuyến - Phố núi và bạn bè...

keywords: Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!, Phường bát âm- Đặng Xuân Xuyến
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: