Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

DMZ, Gio-linh xuân về

Thương nhớ người quay lại Gio-linh
lên Dốc-miếu vương sầu hoài niệm
gió Lào mang theo chút tình
khuya trong vườn em ra giếng tắm
gội sạch đời em và cả luôn anh .

Gió Gio-linh đậu ngực em thấm lạnh
chút sương mây ngợp chảy cồn cào
tình anh trao trôi sông bỏ biển
em một mình
giờ dạ có nôn nao .

Không quên đâu máu lớp người đã khuất
vành đai đen quạnh trắng những nấm mồ
Cồn-tiên xưa người đi không hết
Gio-an địch tràn nhuộm máu xuân thu .

Hoang hóa đồng kẻm gai hố bom
người cầm giữ đêm ngày gian khổ
Gio-linh quắt quay tiếng xót hòa-bình
ruộng đồng lúa xanh đôi bờ tooc(*) phủ .

Qua rồi bao đoạn đời hy-sinh còn mất
em giờ mặn cay
đời một nắng hai sương
bên sông nước chảy dòng trong ngọt
thơm thảo chiều trôi vạn nẻo đường .

DMZ, Gio-linh xuân

Sáng trong vườn em ra hái rau
bà-mẹ-Gio-linh ngồi một mình buổi trước
tay nghiêng che mắt khẻ hò
qua rồi chiến chinh,nghĩa trang đau xót .

Gio-linh nắng sương hư-ảo
trên đồi đất đỏ nhuộm chân ai
em dặn lòng thương và nhớ
hắt hiu chờ
người đi tháng rộng năm dài .

Xuân về Gio-linh rét lạnh giêng hai ./.

          
Huy Uyên (Quảng-trị 27 tháng chạp)

DMZ, Gio-linh xuân 
---------------------------------------------
(*) gốc rạ

click comment
0 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Gió Gio-linh đậu ngực em thấm lạnh chút sương mây ngợp chảy cồn cào tình anh trao trôi sông bỏ biển DMZ, Gio-linh xuân về- Huy Uyên 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2014-01-30T10:27:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: