Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

                                           -Thụy Du-
click comment
0 comments
        icon edit

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Thu say ảo. Xin tả hết fiaạn hờn ngày cũ. Nhẹ bước chân tìm chốn lãng du. Thu say ảo- Thụy Du 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2012-12-10T10:18:00+07:00
Thu say ảo- Thụy Du
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
  • .

Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ! - Thu say ảo- Thụy Du

Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: