Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Gọi hồn- PT Tân

Một bài thơ tặng các bạn đã mất trong tập thể 12acd khoá 1979-1980 Kontum

GỌI HỒN
Biết rằng người đã đi xa
mà sao thao thức nửa đêm nhớ người
Người đi mang cả hồn ta
Người về có nhớ !? hồn ta mang về
Nhỡ tay, người lại để quên
Thì ta muôn kiếp xác không có hồn
Kiếp sinh mà xác không hồn
Ta thời thác xuống cần gì trái tim
Đất trời đã rất mênh mông
Hồn mà không xác, như không có nhà
Gió mây đưa xác không hồn
Về nơi cát bụi, giải sầu bi ai
Người ơi ! hồn bỏ đi rồi
Hồn về theo gió, đong đưa cuộc đời
Phiêu du một kiếp con người
Tang bồng là bến - gió mây là nhà
Hồn ơi! ơi hởi là hồn
Thiên thu còn mãi - một mình ta chăng !?
               Phan Thanh Tân 12cKT1980
Gọi hồn

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: